Онлайн платформа за регионално развитие и междурегионално сътрудничество "Лидерство за регионално развитие"

Платформата CityLead.EU е електронен регистър на лидерската мрежа от участници, създадена по проект „Лидерство за регионално развитие“ (http://iris-bg.org/submenu.php), изпълнен от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ, http://iris-bg.org/) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ (http://www.us4bg.org/). Електронният регистър съдържа кратка информация за участниците в мрежата - контакти, организационна информация, сфери на дейност, компетенции и интереси. Платформата също служи като регистър и място за обмен на добри практики, каталог на теми и възможности за търсене на партньори.

Основната цел на мрежата е да стимулира и да подкрепя инициативи за регионално развитие и междурегионално сътрудничество в областите на бизнеса и иновациите, образованието и развитието на човешкия потенциал и развитието на културата и градоустройството на местно и регионално равнище. Тя е самоорганизираща се мрежа от лидери, чиито съвместни усилия да повлияят върху създаването на благоприятна за бизнес и икономическа дейност среда ще допринесат до съживяване, развитие и благоустройство на регионите и до повишаване на благосъстоянието на техните граждани.

Координатори на мрежата „Лидерство за регионално развитие“: Тони Симидчиева, Пловдив; Николай Дачев, Северен централен регион; Мариана Асенова, Северозападен регион; Олег Стоилов, Стара Загора; Русин Бориславов, Бургас; и Галин Желязков, Варна.

CityLead.EU е част от национална кампания „Клъстерни информационни и комуникационни технологии“ - Бургас за „Дигитализация на неправителствения сектор в България“. Онлайн регистърът е разработен от INSYS Ltd.

"Дариус Консулт" ООД

Независимa Експертиза в области като:

- Разработване и управлен...

Мая Кръстева

"ПРОНИ" ООД

Проектиране и научни изследвания в областта на машиностроителната индустрия - подемно-транспортни, строителни, пътни, минни машини, метални конструкции, механични предавки. Консултаци...

Николай Дачев

"Център за иновации и развитие" (сдружение)

Сдружение "Център за иновации и развитие" е обединение на експерти и доказани професионалисти в сферата техниката, технологиите и иновациите, с цел да допринесат за въвеждането на новите пос...

инж. Владимир Андреев

АКТИМ ООД

АКТИМ разработва и интегрира иновативни проекти в областта на информационните технологии, които допринасят за оптимизацията на процесите, повишаване на ефективността и сигурностт...

Ралица Кулезич

арх. Белин Теохаров Моллов

Арх. Белин Теохаров Моллов има повече от 45 годишен опит в областта на устройственото планиране и градското развитие. Работил е 20 години в КНИПИ “Софпроект”- Дирекция „Генерален план на София“, ...

Белин Моллов

Асоциация на Пациенти с Автоимунни Заболявания АПАЗ

(1) Дейности, насочени към отстояване интересите на лицата, страдащи от автоимунни заболявания; подпомагане социалната интеграция, личностна реализация и изява на пациентите в различни сфери на об...

Николай Недялков

Военен духов оркестър на 2-ра Механизирана бригада - Стара Загора, Фестивален военен духов оркестър и Воене Биг Бенд / ВББ/

Диригент на Военен духов оркестър на 2-ра Механизирана бригада - Стара Загора.

Диригент на Фестивален военен духов оркестър.

Д...

капитан Цветомир Василев

Враца софтуер общество

Мисия на „Враца софтуер общество”: Създаване на ИТ-общество във Враца, което чрез качествено образование дава възможност на врачани да работят предизвикателна и добре платена работа в родния си ...

Емилиян Кадийски

Димитрина Евдокиева Докимова

Учител по география и икономика и заместник-директор учебна дейност с фокус върху образователните технологии в МГ "Д-р Петър Берон" гр. Варна; основател и ръководител на клуба по пр...

Димитрина Докимова

Заедно в час

Визията на Заедно в час е един ден всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на н...

Нели Колева

Зара Джаз ООД

Бар "в Jazz-a" е създаден с целта да бъде културен и социален център. В пространството се играят театри, изпълнява се музика на живо, представят се книги, организират се кино и диск...

Петко Тенчев

Издателска къща "Знаци" ЕООД

Издателска къща „Знаци“ е създадена през 2006 г. в Бургас от Румяна Емануилиду. Изработва, издава и популяризира печатни издания. Заедно със Сдружение „Общество за духовни изяви”...

Румяна Емануилиду

Имение Обичковци

Мястото, което Даниела и Георги построиха, след като напуснаха големия град София и се преместиха да живеят близо до природата. Намира се под Белоградчишките скали. Къща, изцяло от естествени мате...

Даниела Осиковска

Интеладвайзърс EООД

„Интеладвайзърс” ЕООД е консултантска компания, създадена в началото на 2008 г., предоставяща услуги в областта на управлението на проекти във всички фази на проектния цикъл – подготовка...

Пламен Апостолов

Лайънс клуб Виа Понтика Бургас

Неправителствена организация в обществена полза. Основен принцип "ние служим". Каузи - подкрепа за превенция срещу диабета, подкрепа на деца в неравностойно положение и деца със с...

Елена Атанасова

Мария Кисикова

Мария Кисикова/Петрова (главен асистент доктор) Прекарала съм целия си съзнателен живот в Пловдив. Определям се като етнолог, преподавам в Пловдивския университет (Катедра Етнологи...

Мария Кисикова

МЕДИЯ ЕООД

Организиране и провеждане на социални, политически и маркетингови проучвания. Изследване на обществени процеси. Рекламна и импресарска дейност.

...

Ганчо Христов

Музей "Дом на хумора и сатирата"

„Дом на хумора и сатирата” е музей за хумористично и сатирично изкуство. Той е създаден върху основите на стара кожарска фабрика на „лъжовния” 1 април (Международния ден на шегата) 1972 година и...

Маргарита Доровска

Народно читалище Хамалогика 2014

„Хамалогика” е най-новото читалище в Бургас. Нашата дейност е насочена към създаване на проекти в областта на културата, изкуството, образованието и социалните иновации. Вярваме, че културата е същ...

Росен Славов

Национална комисия за борба с трафика на хора

Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание на чл. 4 от Закона за борба с трафик на хора и има за цел да определя и ръководи прилагането на националната п...

Стефан Ралчев

Национално Сдружение "Младежки Глас"

Национално Сдружение "Младежки Глас" е най-голямата неправителствена организация в България, обединяваща младите хора. С лиценз от Министерство на Младежта и Спорта за национално представителств...

Тодор Йосифов

Областен информационен център - Варна

Областният Информационен Център – Варна съществува от 2011 г. Той се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в Бълга...

Виктория Маринова

Областна администрация Бургас

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при п...

Борислава Йорданова

Областна администрация Ловеч

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при п...

Георги Терзийски

Обществен дарителски фонд - област Бургас

Обществен дарителски фонд - област Бургас" е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Основните цели на фондацията са както следва: Подпомагане развитиет...

Наско Драков

Общинска Фондация "Пловдив 2019"

Фондация “Пловдив 2019” подготви кандидатурата на Пловдив за титлата и работи за реализацията на проекта “Пловдив Европейска столица на културата 2019”. По статут, фондацията е неправителствен...

Гина Кафеджиян

ПЛ Контрол ООД

ПЛ Контрол ООД работи в областта на технологиите, свързани с автоматизацията на производствения процес, със системите за събиране и обработка на информация и специално със съвременните систем...

Любомир Борисов

Према 2010-ООД

Професионално обучение с около 50 професии и около 100 специалности.

Татяна Тодорова

Регионална занаятчийска камара Пловдив

Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив (РЗК –Пловдив) е създадена със Закона за занаятите и Заповед на Областния управител на Област Пловдив от 20.10.2002 г. С влизането в сила на Закона за...

Тони Симидчиева

Сдружение "БОКАЯ"

Сдружение „БОКАЯ” e организация, чиято цел се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани граждани в общ...

Борис Недялков

Сдружение "Европейски просперитет"

Сдружението работи за икономическо, социално и културно развитие на СЗПР, с акцент Видинска област. Особено внимание обръща на развитието на младите хора от региона, изграждането на уменията им в е...

Валентина Кордова

Сдружение "Екосистем Юръп"

Екосистем Юръп бе основана през есента на 2013 г. с цел да подпомага младите хора в подготовката им за посрещане на предизвикателствата на утрешния ден, чрез стимулиране на интереса...

Stoyan Faldjiyski

Сдружение за демократично образование ФАР

ФАР е свободно и независимо сдружение и цели да обедини усилията на младежи и възрастни за приобщаването на България към европейските и световни демократични ценност...

Русин Бориславов

Сдружение Мозайка

Сдружение Мозайка е младежка неправителствена организация, работеща на региона на община Поморие. Мозайка осъществява проекти, свързани с международни обмени, обучения, проучвания и доброволчество...

Евгения Месерджиева

Сдружение Споделено Работно Място - Варна

Така нареченото споделено работно пространство представлява офис, в които всеки със свободна професия, втора работа или малък бизнес може да наеме бюро за ден, седмица, месец или година. Коу...

Галин Желязков

Сдружение „КОДИКАМП”

CodiCamp организира вътрешно фирмени IT обучения обучения, и частни IT курсове, както и индивудуални обучения по математика за юноши.

...

Станислав Куманов

Северозападни младежки инициативи

СМИ релизира различни проекти и инициативи свързани з младежкото образовани и активност. Последно осъществен проект - МИКЦ - Враца (реализиран през 2017 г.)

...

Венко Стоев

СОВА архитектура и дизайн ЕООД

СОВА архитектура и дизайн ЕООД е проектантско бюро с портфолио от заведения, жилищни и офисни проекти. В нашата работа е залегнала практиката на BIM (building information modeling), в която ...

Павел Цочев

Соушъл Фрийкс ЕООД

Единствента маркетинг и криейтов агенция в Пловдив.

Елица Димитрова Михайлова

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра Публична администрация

Деница Хинкова е преподавател по Стратегическо управление, Политики за национална сигурност, Управление на конфликти, Теория на игрите, Публичен избор и др. Интереси: регионална сигурност, хума...

Деница Хинкова

Старт и Смарт

Старт и Смарт е предприемаческа организация основана през 2009 година, създадена да разпространява и развива предприемаческия начин на мислене, докато подкрепя младите хора да стартират собствен би...

Николай Кадийски

Стопанска камара - Варна част от БСК

Неправителствена организация учредена през 1980 г. Водещ партньор на държавата при определяне на икономическата политика. Национално отговорен съюз работещ за създаване на усл...

Людмила Ненкова

Съдърланд

Основана през 1986 г., Съдърланд е глобална организация за трансформация на процеси, която обслужва клиенти във всички индустрии. Главният офис на компанията се намира в Рочестър, Ню Йорк. За н...

Александър Милев

ТЕКОМ ООД

„ТЕКОМ” ООД изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството, като например: консултации и логистика при избор на парцели, проектиране, инженеринг - изпълнение и реализация на проек...

инж. Димитър Янков

Турист хаус

Oнлайн издание за туризъм и инвестиции в Северозападна България.

Весела Николаева

Фондация "Отворени изкуства"

Фондация „Отворени изкуства“ е основана от Веселина и Катрин Сариеви през 2007 г. Проектите и инициативите на фондацията имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди и са намерили ...

Веселина Сариева

Фондация за нова култура

Фондация за нова култура е независима частна неправителствена организация, основана през 2003-а година в София. Фондацията работи като интердисциплинарна мрежа от журналисти, артисти, истор...

Мариана Асенова

фондация ОТКРИТИЕ

Фондация " Откритие " е основана през 2005 г. от настоящия си председател Доно Цветков. Сред основните цели в работата на фондацията са популяризирането на културните традиции и наследство и т...

Доно Цветков